Welkom bij Oranjevereniging Strijen

De Oranjevereniging Strijen is opgericht in 1925 en sindsdien heeft zij nagenoeg elk jaar de organisatie van Strijense festiviteiten die verband houden met het Huis van Oranje voor haar rekening genomen. Een jaarlijks hoogtepunt is dan ook de viering van Koningsdag. Maar ook bij de Dodenherdenking op 4 mei, Bevrijdingsdag op 5 mei en bijzondere hoogtijdagen voor het Koninklijk Huis zoals huwelijken en kroningen is de vereniging actief.

Maar de activiteiten zijn niet alleen bedoeld om met de Oranjes mee te feesten en te gedenken. De vereniging wil nadrukkelijk een rol spelen bij het bevorderen van gemeenschapszin en saamhorigheid in Strijen. Daarom zoekt de vereniging contact met alle Strijenaren en werkt zij graag samen met andere verenigingen en bedrijfsleven.